Enter your keyword

Kurumsal İnovasyon Sistemi

Kurumsal İnovasyon Sistemi

Nilüfer Belediyesinde inovasyon kapasitesinin ve performansının “sistematik” ve “sürdürülebilir katma değer yaratır” hale getirilmesi, kurumsal vizyon, strateji ve uygulamaların inovasyon odaklı olarak tasarlanması, kurumsal inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla “Kurumsal İnovasyon Sistemi” modeli tanımlanmıştır. Ayrıca açık inovasyon yöntemi ile tüm paydaşlarla katılımcı ve kolektif yaratıcılık platformlarının oluşturulması ve toplumda bilinç yaratılması amaçlanmıştır.