Enter your keyword

Nilüfer İnovasyon Merkezi

Nilüfer İnovasyon Merkezi

Nilüfer’e değer katacak fikir ve projeler için yolculuğuna başlamıştır

Nilüfer İnovasyon Merkezi, Nilüfer’e değer katan yaratıcı ve yenilikçi hizmetlerin inovatif projeler ile uygulanmasını gerçekleştirmek üzere yolculuğuna başlamıştır.

Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için kolektif düşüncenin gücüne inanır

Kolektif fikir üretiminin ve yaratıcılığın kuvvetlendirilmesi için açık inovasyon platformları oluşturur. Yenilikçi toplumsal düşünceler, yöntemler ve projeler geliştiren; bunların hayata geçmesi için uğraş veren birey, grup ve kurumların bir araya geldiği bir buluşma noktası olmuştur.

Akıllı işbirlikleri ile akıllı projeler üretir

Tüm paydaşlar, vatandaşlar, sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, kamu kurumları, tasarımcılar, akademisyenler, eğitmenler, ve AB proje ortakları ile işbirliği içinde çalışır. Toplumun tüm kesimlerinin inovasyon süreçlerine aktif üretici ve kullanıcı olarak katılımlarını arttırmak için çalışır.

Toplumda inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik algısının yükseltilmesine yönelik etkinlikler düzenler

Fikir atölyesi çalışmaları, ortak akıl toplantıları, seminerler, deneyim paylaşım toplantıları, paneller, eğitimler, yarışmalar ve proje pazarı etkinlikleri ile toplumda inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik algısının yükseltilmesine katkı sağlar.

Projelerin bilinirliğini arttırmak ve yaygınlaştırmak için çalışır

Uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Dış kaynaklı hibe-fon başvuru süreçlerini koordine eder

Ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje teklif çağrılarını ve proje ortaklık fırsatlarını düzenli olarak takip eder ve belirlenen projeler için başvuruları hazırlar veya koordine eder. İlgili alanlarda AB ve diğer dış kaynaklı projeleri yürütür

İnovasyon ve girişimcilik alanındaki ulusal ve uluslar arası ağlarla ve platformlarla iletişimi sürdürür

Proje ortaklıkları ve deneyim paylaşımları için ulusal ve uluslar arası ağlarla ve platformlarla iletişimi sürdürür.

Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunlara çözümler üretmek için araştırmalar yapar

Yeni hizmet alanları ve inovasyon projeleri için araştırmalar yapar.

22